?Dom jest dla Inwestora, a nie architekta (...) Trzeba sporo wiedzieć o człowieku, aby stworzyć mu otoczenie przyjazne, w którym będzie czuł się naprawdę dobrze. Dlatego tak istotne są rozmowy...?WAŻNY POCZĄTEK

Poznajemy przedmiot projektowania, oczekiwania, potrzeby i preferencje estetyczne Inwestora.
Ustalamy budżet inwestycji i zakres prac projektowych
wyobrażenie o skali trudności projektu i jego czasochłonności.
Sporządzamy wycenę i harmonogram prac nad projektem, z którymi zapoznajemy Inwestora.
decyzja Inwestora o podjęciu współpracy
Uszczegóławiamy warunki współpracy i podpisujemy umowę o wykonanie projektu POBIERZ


Na tym etapie nasza współpraca staje się wiążąca i odpłatna.


?Kształtujemy przestrzeń, a materialne efekty naszych działań pozostają na długo. One nie mogą być traktowane wyłącznie jak towar, (...) dlatego najistotniejszym celem projektu nie jest wypełnianie punkt po punkcie warunków umowy, ale zaprojektowanie harmonijnej i funkcjonalnej przestrzeni.?PROJEKT

PROJEKT KONCEPCYJNY

W ścisłej współpracy z Inwestorem, przygotowujemy koncepcję projektowanej przestrzeni, która obejmuje:

- inwentaryzację/pomiar przestrzeni;
- dwie propozycje układu funkcjonalnego przestrzeni, z rozplanowaniem ścian działowych i usytuowaniem wyposażenia na rzutach poziomych i monochromatycznych, poglądowych wizualizacjach (FUNKCJA);

- rozwinięcie układu funkcjonalnego o ogólne zasady rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, oświetleniowych i dekoracyjnych, na wizualizacjach przestrzennych, w dwóch wariantach (KONCEPCJA).PROJEKT WYKONAWCZY

Uzyskawszy akceptację koncepcji funkcjonalnej przestrzeni, przygotowujemy projekt wykonawczy, na który składa się:

dokumentacja techniczna:

- rzuty ścian, podłóg, sufitów, punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, teletechnicznej, ogrzewania, z wymiarami;
- przekroje poszczególnych projektowanych przestrzeni;
- rysunki wykonawcze mebli i stałych elementów wyposażenia wnętrz oraz detali nietypowych rozwiązań;

zestawienie proponowanych materiałów wykończeniowych i wyposażenia projektowanych przestrzeni, z uwzględnieniem ilości materiału niezbędnej do realizacji projektu oraz cen jednostkowych poszczególnych elementów wyposażenia.


Każdy twórca dąży do tego, aby pozostawić po sobie dzieło ?skończone?. Dla nas to takie, o którym słyszymy: ?to jest to, o czym myślałem?.

NADZÓR AUTORSKI

Na życzenie Inwestora

- pośredniczymy w zamówieniu usług wykonawczych niezbędnych do realizacji projektu oraz w zakupie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia projektowanych przestrzeni;
- koordynujemy działania na etapie wykonawczym projektu;
- nadzorujemy wykonawców i podwykonawców prac wykończeniowo-budowlanych i stolarskich, oferując pomoc w planowaniu najbardziej kłopotliwych fragmentów wnętrza i rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych.JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY Z PROJEKTANTEM

- Przygotuj dokumentację techniczną przestrzeni, którą chcesz zaprojektować. W przypadku jej braku, zastanów się, jak ma przebiegać podział tej przestrzeni, lokalizacja poszczególnych pomieszczeń i ich wielkość.
- Spróbuj, choćby w skrócie, zdefiniować tryb życia swojej rodziny i kierunki jej rozwoju, wskazując potrzeby i upodobania domowników, plany i marzenia związane z rozpoczętą inwestycją.
- Przygotuj przykładowe fotografie wnętrz, mebli, dekoracji i innych elementów wyposażenia, które Tobie odpowiadają i takich, których na pewno nie zaakceptujesz.
- Określ dopuszczalne ramy finansowe całej inwestycji.CENNIK

Konsultacja ekspercka w siedzibie firmy - 75 zł netto / 1 godz.
w miejscu wskazanym przez Inwestora - 100 zł netto / 1 godz.
Projekt wycena indywidualna ustalana w oparciu o zakres projektu,
stopień jego trudności i czasochłonności
Nadzór autorski 100 zł netto / wizyta w miejscu inwestycji